Bøger, rapporter og videnskabelige artikler


ABC for mental sundhed – mental sundhedsfremme for alle

Download ABC for mental sundhed – mental sundhedsfremme for alle  

Evaluering af ABC for mental sundhed

Som en del af evalueringsarbejdet blev et repræsentativt udsnit af befolkningen spurgt om deres kendskab til ABC for mental sundhed. Hvis deltagerne kendte til ABC for mental sundhed eller til ABC-budskaberne, blev de endvidere spurgt, hvorvidt og på hvilke måder, ABC for mental sundhed havde haft betydning for dem. I denne artikel kan man læse om resultaterne fra evalueringen.

Download Evaluering af ABC for mental sundhed  

The Handbook of Salutogenesis

Her finder du en ny udgave af "The Handbook of Salutogenesis". I denne udgave har professor Robert Donovan og professor Vibeke Koushede skrevet et kapitel om anvendelse af salutogenese i mental sundhedsfremme på samfundsniveau. I bogen skitseres Act-Belong-Commit-kampagnen i Australien, og hvordan vi har tilpasset den til den danske kontekst i form af partnerskabet og indsatsen ABC for mental sundhed.

Download The Handbook of Salutogenesis  

Danskere med høj mental sundhed sparer samfundet for milliarder

Undersøgelsen her viser, at høj mental sundhed i Danmark er forbundet med en samlet besparelse på ni milliarder kroner i sundhedsudgifter og sygedagpenge i løbet af et år.

Download Danskere med høj mental sundhed sparer samfundet for milliarder  

ABC for mental sundhed i DGI

I notatet her kan du blive klogere på DGI’s arbejde med og implementering af ABC for mental sundhed i praksis

Download ABC for mental sundhed i DGI  

21 grunde til at implementere Act-Belong-Commit

Download 21 grunde til at implementere Act-Belong-Commit  

Lyden af ABC

Her finder du erfaringer og anbefalinger til at gennemføre det musikalske eksperiment 'Lyden af ABC' til fremme af mental sundhed.

Download Lyden af ABC  

Bedre mental sundhed kædes sammen med færre sundhedsudgifter

Borgere, der har et højt niveau af mental sundhed og fx er optimistiske og har overskud, bruger ikke det offentlige sundhedssystem nær så meget som andre. Det er første gang, at man i Danmark undersøger, om mental sundhed målt ud fra positive aspekter, som fx optimisme og overskud, hænger sammen med de offentlige sundhedsudgifter.

Download Bedre mental sundhed kædes sammen med færre sundhedsudgifter  

Hver fjerde gymnasieelev viser tegn på dårlig skoletrivsel

25 % af gymnasieelever oplever en eller anden form for dårlig skoletrivsel. Og de har markant højere risiko for at have en lang række psykiske problemer. Det viser undersøgelsen her, der trækker på data fra 2019.

Download Hver fjerde gymnasieelev viser tegn på dårlig skoletrivsel  

ABC i almen praksis

Mental sundhed har stor betydning for vores helbred. Det mærker man dagligt som læge, og mange samtaler har trivslen som omdrejningspunkt. ABC for mental sundhed er en simpel forståelsesramme for trivsel, som måske kan bruges i arbejdet med patienterne. Læs her hvordan.

Download ABC i almen praksis  

Trivsel & fællesskab

Idéer fra topmødet om unges trivsel under COVID-19

Download Trivsel & fællesskab  

Teenagere med hobbyer drikker mindre og har færre psykiske problemer

Nyt studie viser, at 15-16-årige, der dyrker flere forskellige hobbyer om ugen, ikke alene har bedre mental sundhed. De ryger og drikker også mindre og kommer ikke så let ud i et stofmisbrug.

Download Teenagere med hobbyer drikker mindre og har færre psykiske problemer  

Eksempler på mental sundhedsfremme blandt unge

Denne artikel i Socialmedicinsk tidsskrift er skrevet til et særnummer om 'psykisk hälsa hos unga'. Artiklen er på dansk og giver en introduktion til ABC for mental sundhed. Den beskriver også konkrete eksempler på, hvordan rammen er omsat til praksis blandt unge i Danmark.

Download Eksempler på mental sundhedsfremme blandt unge  

Mental sundhed og social aktivitet

At være socialt aktiv er godt for vores mentale sundhed, men effekten afhænger af, hvor mange venner man har. For kan man måske have for mange?

Download Mental sundhed og social aktivitet  

ABC-rammen en værdifuld ressource

For langt størstedelen af partnerne i ABC for mental sundhed har ABC-rammen været en værdifuld ressource til at sætte mental sundhedsfremme på dagsordenen. Rammen har blandt andet været brugbar til at udvikle og implementere konkrete initiativer, der har til formål at fremme mental sundhed. Desuden har den været med til at fremme samarbejdet omkring mental sundhed på tværs af faglige og organisatoriske grænser. Dette er nogle af resultaterne fra en procesevaluering, som er gennemført fra 2016 til 2020 og publiceret som videnskabelig artikel.

Download ABC-rammen en værdifuld ressource  

Social deltagelse reducerer sandsynligheden for kroniske sygdomme

I denne videnskabelige artikel viser vi, at social deltagelse reducerer sandsynligheden for at udvikle kroniske sygdomme over tid. Det kan blandt andet forklares ved, at social deltagelse fremmer mental sundhed og forebygger symptomer på psykisk sygdom, hvilket i sidste ende også beskytter det fysiske helbred. Data er fra nationale repræsentative udsnit af europæiske lande, inklusiv Danmark.

Download Social deltagelse reducerer sandsynligheden for kroniske sygdomme  

Høj mental sundhed kan ikke købes for penge

Lykken er hverken gods eller guld. Nøglen til høj mental sundhed ligger i et aktivt liv og nære relationer, viser nyt studie af forskere ved Statens Institut for Folkesundhed.

Download Høj mental sundhed kan ikke købes for penge  

ABC fortællinger 2019

Her finder du en række eksempler på, hvordan Frederiksberg Kommune konkret har arbejdet med ABC for mental sundhed i praksis.

Download ABC fortællinger 2019  

WHO: Hvad er evidensen for kunstens rolle i forbedring af sundhed og velvære?

Over de sidste to årtier er der sket en stor stigning i forskning om kunstens indvirkning på sundhed og velvære. Resultater fra over 3.000 undersøgelser tilskriver kunsten en vigtig rolle i forebyggelse af dårligt helbred, fremme af sundhed samt behandling af sygdom. Læs mere i rapporten her fra WHO.

Download WHO: Hvad er evidensen for kunstens rolle i forbedring af sundhed og velvære?  

Kunst og sundhed

Her finder du en grafisk oversigt med eksempler på, hvordan kunst konkret kan bruges i forskellige sundhedssammenhænge. Find flere infographics på: https://www.kcl.ac.uk/cultural/arts-health-wellbeing/arts-health-and-wellbeing-infographics

Download Kunst og sundhed  

Det gode samarbejde om børn og unge i mistrivsel

De unge savner et bredere fokus på trivsel - og ifølge dem er de gode cases, hvor samarbejdet er en succes, bygget op omkring tværfagligt samarbejde og et fælles sprog og forståelsesramme. Læs mere i rapporten her.

Download Det gode samarbejde om børn og unge i mistrivsel  

Frivilligt arbejde fordobler ens chancer for at blomstre mentalt

I denne videnskabelige artikel viser vi, at frivilligt arbejde markant øger sandsynligheden for at have bedst mulig mental sundhed. Data er fra nationale repræsentative udsnit af Danmark, Norge, Sverige og Finland

Download Frivilligt arbejde fordobler ens chancer for at blomstre mentalt  

Optur: Mental sundhed i skolen

Her kan du læse om Optur; en skolebaseret indsats, som anlægger et såkaldt Whole School Approach (WSA). Indsatsen havde til formål at fremme elevernes mentale sundhed ved at træne deres sociale og emotionelle kompetencer. I WSA tilgangen opfordres der til, at skolerne samarbejder med lokalsamfundet om at fremme elevernes mentale sundhed, og en sådan indsats rækker således ud over skolen og inddrager også civilsamfundet. Optur er ikke udviklet som en del af ABC for mental sundhed, men kan bidrage som et eksempel på, hvordan man kan arbejde med mental sundhedsfremme i en dansk skolekontekst.

Download Optur: Mental sundhed i skolen  

Måling af mental sundhed i Danmark

Her kan du læse om Warwick-Edinburgh mental sundheds-skalaen (WEMWBS og SWEMWBS), som er blevet undersøgt i en dansk kontekst og sammenlignet med tre andre steder i Europa. 3.508 danske mænd og kvinder har deltaget i undersøgelsen.

Download Måling af mental sundhed i Danmark  

Mod mere viden om amatørmusikken

Det er vigtigt at vise, at amatørmusik ikke kun er en hobby, men i lige så høj grad bidrager til udvikling og dannelse hos de udøvende. Derfor giver Sofie Holm Nielsen her et overblik over forskningen i amatørmusik indenfor især well-being og sundhed.

Download Mod mere viden om amatørmusikken  

Mental sundhed til alle – ABC i teori og praksis

I denne bog fortæller vi om baggrunden for og teorierne bag ABC for mental sundhed samtidig med, at vi fortæller om konkrete erfaringer, læring og praksisser, vi har hentet, siden partnerskabet blev startet op i august 2016 takket være støtte fra Nordea-fonden.

Download Mental sundhed til alle – ABC i teori og praksis  

ABC styrker den mentale sundhed i Irland

Forskning blandt borgere i Irland viser, at ABC styrker den mentale sundhed og trivsel hos målgruppen.

Download ABC styrker den mentale sundhed i Irland  

14 eksempler på ABC i Aalborg Kommune

Her finder du 14 gode eksempler på, hvordan Aalborg Kommune konkret har arbejdet, og stadig arbejder med, at sikre, fremme og forbedre børn og unges mentale trivsel.

Download 14 eksempler på ABC i Aalborg Kommune  

Måling af mental sundhed

En baggrundsrapport for spørgeskemaundersøgelsen 'Danskernes Trivsel 2016', som har fokus på at blive klogere på, hvordan vi bedst kan måle mental sundhed.

Download Måling af mental sundhed  

ABC kan beskytte mod problematisk alkoholforbrug

At gøre noget aktivt, sammen med andre omkring noget, der føles meningsfuldt, kan beskytte mod problematisk alkoholforbrug. Denne artikel understøtter det forebyggende potentiale i ABC for mental sundhed.

Download ABC kan beskytte mod problematisk alkoholforbrug  

Mental sundhed er det der gør livet værd at leve

En undersøgelse af, hvordan vi forstår mental sundhed i Danmark

Download Mental sundhed er det der gør livet værd at leve  

Aktiviteter og fællesskaber beskytter mod angst og depression

Ny forskning viser, at aktiviteter og fællesskaber beskytter imod psykisk sygdom og nedsat kognitiv funktion

Download Aktiviteter og fællesskaber beskytter mod angst og depression  

ABC for mental sundhed – fra retorik til handling

For mental sundhed – et nyt perspektiv. København: Statens Institut for Folkesundhed 2015.

Download ABC for mental sundhed – fra retorik til handling  

En kvalitativ undersøgelse af ABC-guiden

En kvalitativ forskningsundersøgelse af ABC-guiden som brugbart redskab til mental sundhedsfremme

Download En kvalitativ undersøgelse af ABC-guiden  

Evaluering af Act-Belong-Commit

Evaluering af Act-Belong-Commit i Australien

Download Evaluering af Act-Belong-Commit  

From rhetoric to action

Adapting the Act-Belong-Commit Mental Health Promotion Programme to a Danish context

Download From rhetoric to action