Om ABC for mental sundhed

 

Visionen for ABC for mental sundhed er at fremme mental sundhed og trivsel i den danske befolkning. Mental sundhed er alt det, der gør livet værd at leve. Det er vigtigt, at vores krop fungerer, men det er mindst lige så vigtigt, at vi trives og har det godt.

 

Gennem A) aktivitet, B) fællesskab og C) meningsfuldhed kan vi forbedre og styrke vores mentale sundhed. Der er mange forskellige måder og niveauer, vi kan handle på. Fx ved at gøre noget godt for andre, være med i en madklub, læse en bog, spille et spil, starte en cykelklub, engagere sig i noget man brænder for, være frivillig, gå en tur, snakke med naboen, spille fodbold med vennerne, give tid til ro og fordybelse eller være en del af den lokale idrætsforening. Det handler om at finde ud af, hvad der giver livet mening, glæde og værdi for den enkelte. For det er helt fundamentalt for vores mentale sundhed, at vi har følelsen af at have noget og nogen at stå op til om morgenen.

 

ABC for mental sundhed er en sundhedsfremmende indsats, der udfordrer det eksisterende fokus på risikogrupper og særligt udsatte, for mental sundhed vedrører os alle. På samfundsniveau er vi nødt til at investere i og prioritere mental sundhedsfremme – ved siden af forebyggelse og behandling. ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede indsats, der retter sig mod hele befolkningen, og den lægger et positivt og handlingsorienteret fokus på mental sundhed, så det ikke alene omfatter risici for sygdom, men også omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som mennesker.

 

 

 

 

Den enkeltes mentale sundhed ændres og udvikler sig igennem hele livet, og mental sundhed er noget, vi skaber sammen. Trivsel smitter nemlig i en skoleklasse, på en arbejdsplads, i en idrætsforening osv., og som mennesker påvirker vi hinanden, ligesom vi bliver påvirket af vores omgivelser.

 

ABC for mental sundhed bidrager med konkrete forskningsbaserede råd til, hvad vi selv kan gøre for at styrke vores egen og andres mentale sundhed. Det er nogle enkle råd, som mange allerede kender til, men som kan blive glemt, nedprioriteret eller som man kan opleve, at der ikke er overskud til i hverdagen. I ABC for mental sundhed arbejder vi også med at skabe de bedste rammer og betingelser for en lang række meningsfulde fællesskaber, aktiviteter og arrangementer, som alle kan være en del af eller selv tage initiativ til.

 

Så gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt – det er ABC for mental sundhed. Lad os sammen tage det første eller næste skridt, for mental sundhed er noget, vi skaber sammen!

 

Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt – med ’ABC for mental sundhed’. Lad os sammen tage det første eller næste skridt, for mental sundhed er noget, vi skaber sammen!

 

 

 

GØR NOGET AKTIVT

Du kan holde dig fysisk aktiv på utallige måder og på mange forskellige niveauer. Ved at gå en tur, spille fodbold, lave havearbejde, svømme en tur, danse til din yndlingssang eller rydde op i skuret.

 

Du kan holde dig socialt aktiv ved at bruge tid med din familie, venner og kollegaer, du kan tale med dine naboer, du kan synge i kor, være med i en klub, melde dig ind i en forening eller deltage i sociale aktiviteter.

 

Du kan holde dig mentalt aktiv ved at læse en bog, løse en sudoku, spille et spil, gå i biografen, besøge et museum eller reparere cyklen. Det handler kort sagt om at gøre noget, der kræver koncentration.

 

Du kan holde dig spirituelt aktiv ved at meditere, gå en stille tur i parken eller langs vandet, deltage i gudstjenester, lave tai chi eller dyrke yoga. Eller blot tale med en ven om de store spørgsmål i livet. Det handler overordnet om ro og fordybelse.

 

Hvorfor virker det?

Forskning viser, at mennesker, der holder sig fysisk, mentalt, socialt og spirituelt aktive, har bedre mental sundhed end dem, der ikke gør. Når vi holder os aktive, føler vi os gladere, og vi får samtidig lettere ved at håndtere dagligdagens udfordringer. Derudover kan det lindre psykiske lidelser såsom angst og depression.

 

 

 

GØR NOGET SAMMEN

Vores sociale relationer i form af familie, venner, kollegaer og naboer har stor betydning for vores mentale sundhed fordi, de er med til at give os en følelse af at høre til. Det bidrager til vores identitet og selvfølelse at høre til forskellige fællesskaber. Det kan være store og små grupper eller lokale, nationale og internationale netværk. Det kan være en madklub, en bogklub, et band, en kollegagruppe, en gruppe venner hjemme fra gården, den lokale idrætsforening eller et online-fællesskab.

 

Tilflyttere fra andre lande mangler ofte deres netværk og støtte fra familie og venner. I disse tilfælde kan nye fællesskaber skabes på arbejdspladsen, i børnenes skole, i foreningslivet eller ved at mødes med andre tilflyttere. Engagement i lokale aktiviteter, foreninger og organisationer fremmer fællesskabet, og det bidrager til mental sundhed.

 

Hvorfor virker det?

Det er afgørende for mental sundhed at have følelsen af, at man hører til og er en del af et fællesskab. Når vi involverer os i sociale aktiviteter, øger vi chancerne for at lære nye mennesker at kende og for at blive en del af et fællesskab. Jo flere gode sociale relationer en person har, jo bedre vil han eller hun være i stand til at klare de udfordringer, som livet rummer. Bl.a. fordi det kan være lettere at få praktisk og følelsesmæssig støtte.

 

 

 

GØR NOGET MENINGSFULDT

At gøre noget meningsfuldt betyder at gøre noget, som giver en følelse af mening og formål i livet. Det kan være alt fra at lykkes med en opgave til at udføre frivilligt arbejde og gøre noget for andre.

 

Det opbygger din selvtillid og dit selvværd at gøre noget, du er stolt af. Det behøver ikke nødvendigvis at være en stor bedrift. Det kan være alt fra at bage en lækker kage, fikse et stykke legetøj eller reparere en stol til at gøre det godt på jobbet eller lære et nyt sprog.

 

Jo mere vi engagerer os i et projekt, en sag, en interesse eller i en gruppe, jo større følelse af selvværd og livsglæde får vi.

 

At gøre noget godt for andre eller hjælpe mennesker, som har det svært, giver en følelse af meningsfuldhed og kan bidrage til både til egen og andres mentale sundhed – fx i form af frivilligt arbejde. Vi får det ikke alene godt af at hjælpe andre, vi lærer også at sætte vores egne problemer i perspektiv og prise os taknemmelige, når vi møder nogen, der er mindre privilegerede end os selv.

 

Hvorfor virker det?

At give sig selv udfordringer og nå sine mål, selv de små mål, giver en følelse af at have udrettet noget. En følelse af effektivitet og en stærkere selvfølelse – alt dette er vigtigt for mental sundhed. Ligeledes har frivilligt arbejde og ting, man gør for at hjælpe andre og bidrage til fællesskabet, en positiv effekt i forhold til at gøre både sig selv og andre glade. Det øger følelsen af mening og formål med livet.