Bøger og videnskabelige artikler


ABC fortællinger 2019

Her finder du en række eksempler på, hvordan Frederiksberg Kommune konkret har arbejdet med ABC for mental sundhed i praksis.

Download ABC fortællinger 2019  

WHO: Hvad er evidensen for kunstens rolle i forbedring af sundhed og velvære?

Over de sidste to årtier er der sket en stor stigning i forskning om kunstens indvirkning på sundhed og velvære. Resultater fra over 3.000 undersøgelser tilskriver kunsten en vigtig rolle i forebyggelse af dårligt helbred, fremme af sundhed samt behandling af sygdom. Læs mere i rapporten her fra WHO.

Download WHO: Hvad er evidensen for kunstens rolle i forbedring af sundhed og velvære?  

Kunst og sundhed

Her finder du en grafisk oversigt med eksempler på, hvordan kunst konkret kan bruges i forskellige sundhedssammenhænge. Find flere infographics på: https://www.kcl.ac.uk/cultural/arts-health-wellbeing/arts-health-and-wellbeing-infographics

Download Kunst og sundhed  

Det gode samarbejde om børn og unge i mistrivsel

De unge savner et bredere fokus på trivsel - og ifølge dem er de gode cases, hvor samarbejdet er en succes, bygget op omkring tværfagligt samarbejde og et fælles sprog og forståelsesramme. Læs mere i rapporten her.

Download Det gode samarbejde om børn og unge i mistrivsel  

Frivilligt arbejde fordobler ens chancer for at blomstre mentalt

I denne videnskabelige artikel viser vi, at frivilligt arbejde markant øger sandsynligheden for at have bedst mulig mental sundhed. Data er fra nationale repræsentative udsnit af Danmark, Norge, Sverige og Finland

Download Frivilligt arbejde fordobler ens chancer for at blomstre mentalt  

Optur: Mental sundhed i skolen

Her kan du læse om Optur; en skolebaseret indsats, som anlægger et såkaldt Whole School Approach (WSA). Indsatsen havde til formål at fremme elevernes mentale sundhed ved at træne deres sociale og emotionelle kompetencer. I WSA tilgangen opfordres der til, at skolerne samarbejder med lokalsamfundet om at fremme elevernes mentale sundhed, og en sådan indsats rækker således ud over skolen og inddrager også civilsamfundet. Optur er ikke udviklet som en del af ABC for mental sundhed, men kan bidrage som et eksempel på, hvordan man kan arbejde med mental sundhedsfremme i en dansk skolekontekst.

Download Optur: Mental sundhed i skolen  

Måling af mental sundhed i Danmark

Her kan du læse om Warwick-Edinburgh mental sundheds-skalaen (WEMWBS og SWEMWBS), som er blevet undersøgt i en dansk kontekst og sammenlignet med tre andre steder i Europa. 3.508 danske mænd og kvinder har deltaget i undersøgelsen.

Download Måling af mental sundhed i Danmark  

Mod mere viden om amatørmusikken

Det er vigtigt at vise, at amatørmusik ikke kun er en hobby, men i lige så høj grad bidrager til udvikling og dannelse hos de udøvende. Derfor giver Sofie Holm Nielsen her et overblik over forskningen i amatørmusik indenfor især well-being og sundhed.

Download Mod mere viden om amatørmusikken  

Mental sundhed til alle – ABC i teori og praksis

I denne bog fortæller vi om baggrunden for og teorierne bag ABC for mental sundhed samtidig med, at vi fortæller om konkrete erfaringer, læring og praksisser, vi har hentet, siden partnerskabet blev startet op i august 2016 takket være støtte fra Nordea-fonden.

Download Mental sundhed til alle – ABC i teori og praksis  

ABC styrker den mentale sundhed i Irland

Forskning blandt borgere i Irland viser, at ABC styrker den mentale sundhed og trivsel hos målgruppen.

Download ABC styrker den mentale sundhed i Irland  

14 eksempler på ABC i Aalborg Kommune

Her finder du 14 gode eksempler på, hvordan Aalborg Kommune konkret har arbejdet, og stadig arbejder med, at sikre, fremme og forbedre børn og unges mentale trivsel.

Download 14 eksempler på ABC i Aalborg Kommune  

Måling af mental sundhed

En baggrundsrapport for spørgeskemaundersøgelsen 'Danskernes Trivsel 2016', som har fokus på at blive klogere på, hvordan vi bedst kan måle mental sundhed.

Download Måling af mental sundhed  

ABC kan beskytte mod problematisk alkoholforbrug

At gøre noget aktivt, sammen med andre omkring noget, der føles meningsfuldt, kan beskytte mod problematisk alkoholforbrug. Denne artikel understøtter det forebyggende potentiale i ABC for mental sundhed.

Download ABC kan beskytte mod problematisk alkoholforbrug  

Mental sundhed er det der gør livet værd at leve

En undersøgelse af, hvordan vi forstår mental sundhed i Danmark

Download Mental sundhed er det der gør livet værd at leve  

Aktiviteter og fællesskaber beskytter mod angst og depression

Ny forskning viser, at aktiviteter og fællesskaber beskytter imod psykisk sygdom og nedsat kognitiv funktion

Download Aktiviteter og fællesskaber beskytter mod angst og depression  

ABC for mental sundhed – fra retorik til handling

For mental sundhed – et nyt perspektiv. København: Statens Institut for Folkesundhed 2015.

Download ABC for mental sundhed – fra retorik til handling  

En kvalitativ undersøgelse af ABC-guiden

En kvalitativ forskningsundersøgelse af ABC-guiden som brugbart redskab til mental sundhedsfremme

Download En kvalitativ undersøgelse af ABC-guiden  

Evaluering af Act-Belong-Commit

Evaluering af Act-Belong-Commit i Australien

Download Evaluering af Act-Belong-Commit  

From rhetoric to action

Adapting the Act-Belong-Commit Mental Health Promotion Programme to a Danish context

Download From rhetoric to action