ABC-aktiviteter og fællesskaber

 

ABC-partnerskabet har gennemført en lang række ABC-aktiviteter og -events. Fx fællesspisning, aktiviteter i børnehaver, sundhedsuger, caféarrangementer, cykel- og løbe-events, gå-grupper, sov-ude-arrangementer og samtalesaloner. Dertil en lang række oplæg og workshops.

Desuden er mange ABC-partnere gået sammen om ofte større arrangementer. Fx Folkemødet på Bornholm, Kulturmødet på Mors, DGI Landsstævne, Stella Polaris, Kongelundsfortet i bevægelse og Royal Run.

 

 

Her på siden er en række eksempler på tiltag og initiativer, som en eller flere ABC-partnere har stået bag - og som du evt. kan lade dig inspirere af.

Du kan desuden finde alle ABC-partnere her, hvor du kan klikke dig videre og finde mere info, lokale aktiviteter og meget mere. Gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt!

 

Lad os sammen tage det første eller næste skridt, for mental sundhed er noget, vi skaber sammen!

DGI Landstævne i Aalborg

For at sætte mere fokus på, hvordan bevægelse og fællesskab har en indvirkning på den mentale sundhed, gik ABC-partnerne DGI og Aalborg Kommune sammen om en række aktiviteter under DGI Landsstævnet 2017. I Musikkens Hus kunne man høre om, hvorfor bevægelse i fællesskab er godt for den mentale sundhed (450 deltagere), i Jomfru Ane Parken kunne man være aktiv sammen med andre med ABC-minigames (2.752 deltagere), fredag aften blev der afholdt et ABC-show med performer Tore Munch (50 deltagere), og endelig blev der afholdt en ABC-opvisning med et gymnastikhold. Der blev også igangsat mange snakke og refleksioner med udgangspunkt i små legeaktiviteter og ABC-kampagnematerialer. Psykiatrifonden var desuden med til at lave en Instagram-kampagne med budskaber fra deltagere i Musikkens hus om ABC for mental sundhed.

I alt deltog 25.000 i de fire dages landsstævne med idræt, koncerter, fest og meget mere.


Kongelundsfortet i bevægelse

Kongelundsfortet i bevægelse er et samarbejde mellem DGI Storkøbenhavn, Dragør Kommune og ABC for mental sundhed. Over 15 forskellige foreninger var repræsenteret på Kongelundsfortet i september 2017 med forskellige aktiviteter – alt fra klatring, yoga, capoeira og spejderaktiviteter til rappelling, mountain- biking og meget mere. Deltagerantallet på dagen var 1.300 børn og voksne.

ABC for mental sundhed var et gennemgående tema for hele arrangementet med fokus på sammenhængen mellem aktiviteter i naturen og vores mentale sundhed. Og i en måned op til selve eventen kørte en kampagne om Kongelundsfortet i bevægelse - på både DGI og ABC for mental sundheds kanaler.

På dagen var desuden et Ha-det-godt-heds-eksperimentarium med fokus på, hvordan og hvornår man trives. Fx med refleksionsspørgsmål og en lege-zone for både børn og voksne. ABC-partner Det Danske Spejderkorps var også en del af arrangementet.


ABC for mental sundhed på Folkemødet

”Kom og mærk fællesskabet, når Cirkus ABC for mental sundhed byder på gøgleri og klovne-næser”. Sådan lød opfordringen på Folkemødet 2017, hvor ABC for mental sundhed sammen med Cirkus Stjerneskud fire gange bød på et meningsfuldt break fyldt med akrobatik og gøgleri – og en snak om, hvordan vi styrker og plejer vores mentale sundhed. Gøglerne var iklædt blå, lilla og grønne heldragter med ABC-budskaberne trykt på: Gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt. Og alt imens de skabte opmærksomhed, uddelte Sund By Netværket sammen med Statens Institut for Folkesundhed og Center for Forebyggelse i Praksis klovnenæser med indlagte sedler med refleksionsspørgsmål samt ABC-flyers, hvilket gav anledning til mange gode snakke om mental sundhed, ABC og meget andet. Fredag og lørdag morgen supplerede vi med ABC-morgenyoga, der blev en stor succes. Udover mødet med en række borgere, etablerede vi via aktiviteterne også kontakt til vigtige politiske aktører, der på en alternativ måde blev eksponeret for ABC-budskaberne.


Workshop for unge piger: Lær at tro på dig selv

DGI har udviklet og afholdt en ABC-workshop med titlen ”Lær at tro på dig selv” for unge kvinder i alderen 16-20 år. Workshoppen på fire timer blev første gang afholdt i oktober 2017, hvor den blev afprøvet blandt 11 deltagere. Her handlede det blandt andet om at skabe et rum, hvor deltagerne kunne spejle sig i hinanden og opbygge en tro på egen formåen gennem forskellige øvelser, sparring og et tillidsfuldt fællesskab. De unge kvinder blev introduceret til ABC-budskaberne og fik konkrete værktøjer og øvelser til at arbejde med deres tro på dem selv.

Maria Garbarsch på 19 år havde set et opslag for workshoppen på Facebook og tilmeldte sig. Hun sagde efterfølgende: ”Jeg ville gerne være med i et forum, hvor man ikke kunne sige noget forkert. Det var rart at møde andre, som har det ligesom mig – også nogen, hvor man tænkte, at de umiddelbart ikke har nogle problemer”.

 


Uddannelse af ABC-ambassadører i Røde Kors Hovedstaden

Hvordan kan vi styrke den mentale sundhed for deltagerne i Røde Kors’ aktiviteter? Hvad skal vi skrue op for – og ned for? Og hvilke spritnye ting skal vi begynde på? Sådan lød nogle af spørgsmålene, som 35 frivillige aktivitetsledere og ansatte stillede skarpt på, da Røde Kors Hovedstaden inviterede til workshop om mental sundhed. Aftenen bød på oplæg fra Vibeke Koushede, der fortalte om ABC som ramme til at forbedre mental sundhed. Det blev fulgt op af en aktiv workshop, hvor der blev stillet skarpt på, hvordan de enkelte aktiviteter kan gøre endnu mere for at styrke deltagernes mentale sundhed. Røde Kors’ præsident Hanna Line Jakobsen bød velkommen med fortællinger om aktive, meningsfulde fællesskaber i Røde Kors.

Målet med workshoppen var at give ny viden om mental sundhed og inspirere til udvikling af Røde Kors’ aktiviteter. Den efterfølgende evaluering viste, at så godt som alle deltagere fik ny viden og nye idéer til deres arbejde i Røde Kors – og ikke mindst fik de inspiration til at styrke deres egen mentale sundhed. 


Flere aktive i fritidsaktiviteter

Slagelse Kommune har med ABC-arrangementet "Prøv din fritid af" arbejdet konkret med at skabe adfærdsændringer hos skoleelever på Dalmose Skole – ud fra et ønske om at få flere til at gå til en fritidsaktivitet.

I kommunen oplevede man, at ikke alle børn og unge selv finder vej til en fritidsaktivitet, og at nogle har brug for et ekstra skub eller inspiration til, hvad man kan lave i fritiden ud over at spille fodbold eller iPad. Derfor gik kommunen sammen med en række lokale foreninger, som samlet rykkede ind i den lokale hal en februar-dag i 2017, hvor eleverne kunne prøve kræfter med alt fra parkour, badminton, floorball og hockey til spring, skydning og bordtennis.


Sov ude med spejderne i Gribskov Kommune

Holbo Spejderne, som er en del af Det Danske Spejderkorps, inviterede i maj 2017 på ABC-aktiviteter, madlavning, hygge og en nat med månen og stjernerne som natlampe i Helsinge, Gribskov – under det landsdækkende initiativ Sov ude. Alle kunne være med, uanset om man var garvet spejder eller bare drømte om at falde i søvn under stjernerne og vågne op til fuglesang. På dagen var omkring 120 børn, unge og familier forbi spejdergruppen og de forskellige aktiviteter såsom løb i skoven, træklatring, lege i naturen og helstegt pattegris over bål til aftensmaden.

Arrangementet udsprang af et samarbejde mellem spejderne og Gribskov Kommunes naturvejleder. Derudover kommer spejderne fremover til at drage nytte af kontakten til kommunen i forhold til at udvikle trænings-forløb i udeliv og friluftsaktiviteter for lærere og pædagoger.


Mental sundhed og frisk luft i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune arbejder bl.a. med ABC for mental sundhed på Solsikken i Aabybro, som er et værested- og aktivitetstilbud til voksne med psykiske problemer.

I oktober 2017 var der fokus på mental sundhed i forbindelse med Verdens Mentale Sundhedsdag, og her stod den på samvær og frisk luft for borgerne på Solsikken. Turen gik til Blokhus, hvor beboere sammen med medarbejdere fra kommunen gik en tur rundt i området, og her blev der delt historier på kryds og tværs - med efterfølgende kaffe og kage.


Fællesskabsfestival på Frederiksberg

Under Sundhedsdagene afholdt Frederiksberg Kommune ABC-arrangementet Fællesskabs-festival. Her gik aktører fra hele byen sammen om at skabe en festlig dag for alle med fokus på inkluderende fællesskaber. Dagen indeholdt kreative og legende aktiviteter samt mad og musik. Der var tre konkrete ABC-aktiviteter med fokus på dialog, og byhaven var udsmykket i ABC-farverne. Arrangementet havde 700-800 besøgende og var en dag, hvor forskellighed blev omfavnet. Fællesskabsfestivalen var et samarbejde mellem byens herberger, Frederiksbergs kultur- og bevægelsescenter KU.BE, Sundhedscenteret, en række frivillige samt 20 forskellige foreninger, organisationer og virksomheder.

Også internt i ABC-partnerskabet blev der indgået samarbejder i forbindelse med festivalen. Forud for arrangementet blev de frivillige, der deltog med aktiviteter på festivalen, tilbudt to workshops. Den ene var med DGI Storkøbenhavn, hvor der var fokus på ABC-rammen i relation til de konkrete aktiviteter. Den anden workshop var med Psykiatrifonden, hvor de frivillige havde fokus på, hvordan de kunne arbejde med kommunikation, historier og synlighed op til og under festivalen. 


Udbredelse af ABC til medarbejdergrupper med borgerkontakt

I Aalborg Kommune har der været fokus på at holde en lang række oplæg og udbrede kendskabet til ABC for mental sundhed blandt relevante medarbejdergrupper i kommunen, der har direkte borgerkontakt. Det vil sige medarbejdere i jobcentrene, SOSU-medarbejdere, sygeplejersker, sundhedsambassadører, pædagoger og lignende medarbejdergrupper.

Indtil videre har over 150 ledere og 700 medarbejdere fordelt over tre forvaltninger og knap 50 afdelinger stiftet bekendtskab med indsatsen og øget deres viden om og opmærksomhed på, hvordan de kan arbejde med mental sundhedsfremme og hjælpe borgere på vej i hverdagen.


ABC i børnehøjde på Læsø

I Læsø Kommune har man i høj grad udnyttet eksisterende rammer og tilbud i arbejdet med ABC for mental sundhed – gennem samarbejder med lokale aktører og fysiske møder med borgerne.

I Læsø børnehave har kommunen arbejdet med at integrere ABC-tankegangen blandt børnehavens pædagoger og børn. ABC-koordinatoren har besøgt børnehaven flere gange samt lavet konkrete aktiviteter med fokus på hvert af de tre ABC-budskaber. Lederen for børnehaven udtalte efterfølgende:

Da jeg først blev præsenteret for det her (red. ABC), tænkte jeg, at det var endnu et (red. projekt). Men det, som gjorde, at jeg straks sagde ja, det var den her forankring i lokalsamfundet. Jeg tænkte, at det kunne samle os i de forskellige alders- og faggrupper”.


Royal Run – et samarbejde på tværs af ABC-partnerskabet

I arbejdet med at udnytte eksisterende rammer og bruge aktuelle aktiviteter som platform til at sætte fokus på ABC for mental sundhed gik en række ABC-partnere sammen i forbindelse med arrangementet Royal Run. I maj 2018 fyldte H.K.H. Kronprins Frederik 50 år, og det blev fejret med Royal Run, hvor kronprinsen løb i Danmarks fem største byer – til sidst i København og på Frederiksberg.

I København og på Frederiksberg foregik en folkefest med en masse aktiviteter for både løbere og tilskuere over hele dagen. Derfor gik ABC-partnerne Frederiksberg Kommune, DGI Storkøbenhavn, Det Danske Spejderkorps, Psykiatrifonden, Statens Institut for Folkesundhed og Røde Kors Hovedstaden sammen om et større område langs løbe-ruten, som fyldtes med ABC-aktiviteter - fx et loungeområde, en heppezone, skiltefabrik og musik.


Uddannelse af ABC-ambassadører: Gå dig glad

Dansk Vandrelaug havde et ønske om at skabe gåture med fokus på det positive fællesskab. ABC-partner DGI Storkøbenhavn gik sammen med dem og lavede en ni timers ABC-uddannelse fordelt på tre uger i træk – med både teori og praksis. 10 frivillige meldte sig til uddannelsen og blev uddannet som ABC-ambassadører, som startede gåturene op og fortsat går sammen hver tirsdag.

I løbet af blot et halvt år har der været omkring 60-80 nye med på gåturene, som går under navnet Gå-dig-glad, og det frivillige ABC-ambassadørkorps er blevet så glade for turene, at de er blevet til en selvstændig kreds under Dansk Vandrelaug, københavnerkredsen. Således kører Gå-dig-glad nu videre af sig selv, hvor ABC-ambassadører og øvrige deltagere sammen går 5 km forskellige steder i København hver tirsdag. Det er gratis at deltage, og der er nye deltagere med hver gang.

 


Velkommen i Klubben: Sommermotion i Lindevangsparken

Med det formål at styrke Frederiksbergs sundhed ved at koble fysisk aktivitet, fælles-skaber og mental sundhed sammen i et af byens grønne områder opstod ABC-projektet ”Velkommen i Klubben – Sommermotion i Lindevangsparken”, som varede fra uge 23 og frem til den fælles ABC-uge i 2017. Projektet er et idrætsnetværk, der bygger på ABC-budskaberne og giver borgerne, uanset alder og form, mulighed for at gøre noget aktivt og meningsfuldt sammen med andre ved at mødes omkring motion én gang om ugen. Ud over muligheden for at deltage i forskellige idræts- og motionsformer, er det sociale element og interaktion stærkt prioriteret. I projektet har fem forskellige motions- tilbud deltaget, som alle har tilbudt gratis prøvetimer: Grind Sunday, FamFit, FitClub Kbh, Taoistisk tai chi og Jess Linedance.

Over sommeren i 2017 deltog 10-50 personer til hver træning - alt fra motionsuvante til motionister og ”super-trænere”, og der har været deltagere med handicap, kørestolsbrugere, mænd og kvinder med anden etnisk baggrund – og så har der været et aldersspænd fra 3 til 70 år.


Stella Polaris: ABC-aktiviteter i børnehøjde

Stella Polaris er en landsdækkende elektronisk en-dags musikfestival, der i København afholdes i Frederiksberg Have for 50.000+ mennesker.

I fællesskab stod ABC-partnerne Frederiksberg Kommune, DGI Storkøbenhavn og Psykiatrifonden i 2017 for en række ABC-aktiviteter for børn og børnefamilier – og var derudover medansvarlige for hele børneområdet på dagen. Der blev blandt andet lavet en badgefabrik, hvor børn kunne tegne en tegning ud fra spørgsmålet: ”Hvad gør dig glad?”. Disse tegninger blev efterfølgende lavet til en badge på en medbragt maskine. Ligeledes blev der opstillet en masse af DGI’s trælegeredskaber, som børnene kunne lege med sammen med de voksne. DGI’s legeredskaber og badgefabrikken var begge meget populære. Der blev i alt produceret 400 badges med ABC-logo i bunden, og over dagen var der godt 10.000 besøgende igennem børneområdet. Badgefabrikken var en god og nem måde at skabe fordybelse og tage en ABC-snak med børnene i børnehøjde. Samtidig skabte tegnestationen en naturlig ramme for også at snakke med de voksne om ABC for mental sundhed og budskaberne bag. 


Ungdommens Folkemøde: Samtalesalon

Ungdommens Folkemøde er en demokratisk festival for unge, som i 2017 fandt sted i september på Frederiksberg. Det er primært unge i alderen 15år+, der deltager.

Til Ungdommens Folkemøde udviklede ABC-koordinatoren i Frederiksberg Kommune i samarbejde med Ungeteamet fra Forebyggelsesområdet en samtalesalon om fællesskab, venner og sundhed. Unge blev parret med andre unge, som de ikke kendte, hvorefter de blev introduceret for nogle ”appetizers” – refleksionsord, der skulle kickstarte samtalen. Derefter blev gruppen præsenteret for en spørgsmålsmenu, som blandt andet fik de unge til at diskutere, hvad der var vigtigt for dem, hvornår man havde behov for at være alene, og hvornår det er vigtigt at have nogen, man kan betro sig til. Samtalesalonen blev afholdt to gange med positive tilbagemeldinger fra de unge.


Kulturmødet på Mors: Kultur styrker vores mentale sundhed

Forud for Kulturmødet 2017 gik ABC-partnerne Dansk Oplysnings Forbund, Psykiatrifonden og Statens Institut for Folkesundhed sammen, hvilket resulterede i en større debat på Kulturmødet under titlen ”Kunst, kultur og kreativitet styrker vores mentale sundhed”.

Ane Cortzen styrede slagets gang i debatten, og i panelet var tre DOF-skoler repræsenteret, og derudover deltog blandt andet Nordea-fondens kulturchef Niels Olsen og Vibeke Koushede, som er initiativtager til ABC for mental sundhed. Der var fuldt hus i Kulturmødets største sal (ca. 300 mennesker), og derudover blev debatten live-streamed på ABC's, Dansk Oplysnings Forbunds og Psykiatrifondens Facebook-sider – sidstnævnte med omkring 70.000 følgere. Tore Munch, kreativ direktør i Totem Entertainment, var også med i debatten, og som afslutning førte han an, da hele salen blev instrueret og dansede til Jackson Five’s ”ABC”-sang. Publikum forlod salen med smil på læben og mærkede måske selv på egen krop, hvad fx musik og dans kan gøre for ens velvære.

Kulturmødet består af debatter såvel som en række kulturelle oplevelser. I relation til debatten om ABC for mental sundhed deltog tre DOF-skoler med i alt fem events ude på den centrale plads. I 2017 satte Kulturmødet ny rekord med 22.000 gæster, der deltog i samtaler, debatter og oplevelser.


Spring for livet – gratis motionsdag for seniorer 60+

Flere seniorer skal dyrke idræt i København – det er en af DGI Storkøbenhavns missioner. Derfor blev Københavns seniorer budt indenfor i Nørrebrohallen i efteråret 2017, hvor det blandt andet var muligt at prøve over 25 forskellige former for motion. Alt fra floorball, bordtennis, linedance, senior-zumba, yoga, Tai chi, kinesisk gymnastik og meget mere.

Hele arrangementet var gratis – med en gavepose, morgenmad, frokost og underholdning foruden adgang til alle aktiviteterne. Ud over de fysiske aktiviteter var der også teater, foredrag og mere end 25 boder, hvor forskellige organisationer og foreninger fortalte om tilbud og muligheder for seniorer i København. På dagen var ABC for mental sundhed til stede med en stand, hvor mange interesserede henvendte sig for at få mere viden om indsatsen. Derudover var alle bordene prydet med ABC-samtalemenuer og nip-nappere, og rundt i hallen hang ABC-refleksionsspørgsmål. ABC bidrog også med teatergruppen C:NTACT, som formidlede livshistorier fortalt af ældre med fokus på at mestre livets mange udfordringer. Og endelig var mental sundhed et gennemgående tema i talerne fra Ældrerådsformand Kirsten Nissen og fra Sundhedsudvalgsmedlem Henrik Appel.


Turtjenesten

Turtjenesten er en oplevelsesrig aktivitet for de ældre borgere i Københavnsområdet. Røde Kors Hovedstaden stiller minibus, chauffør og turleder til rådighed, som kører deltagerne til og fra deres hjem. Der tilbydes et bredt udvalg af ture. Nogle har fokus på hyggeligt samvær over et lækkert måltid mad. Andre har kulturelle oplevelser i højsædet.


Mænds Mødesteder

Mænds Mødesteder er et rart miljø på Frederiksberg, hvor mænd kan være sammen om at lave de ting, der interesserer dem – i deres eget tempo og i selskab med andre mænd. Det er en åben invitation til mænd, der har lyst til at skabe et sted, hvor mænd kan mødes og være sammen om alle mulige aktiviteter. Det kunne eksempelvis være en madklub, forskellige slags værksteder, cykelklub, læsegruppe, computer- og internetgruppe osv.

Vil du vide mere, kontakt: Mogens Hallander på tlf. 20201196 eller mail moha@sol.dk