Gør noget aktivt

Hold dig aktiv på så mange måder, som du kan – fysisk, socialt, mentalt og spirituelt.

Du kan holde dig fysisk aktiv på utallige måder – ved at gå en tur, spille fodbold, lave havearbejde, svømme en tur, danse eller rydde op i skuret.

» Se mere

Du kan holde dig socialt aktiv ved at bruge tid med din familie, venner og kollegaer, du kan tale med folk, du møder på din vej, fx dine naboer, du kan synge i kor, være med i en klub eller en forening eller deltage i sociale aktiviteter.

Du kan holde dig mentalt aktiv ved at læse en bog, løse en sudoku, spille et spil, gå i biografen, besøge et museum, reparere cyklen – det handler kort sagt om at gøre noget, der kræver koncentration.

Du kan holde dig spirituelt aktiv ved at meditere, gå en stille tur i parken, i skoven eller langs vandet, deltage i gudstjenester, lave tai chi eller dyrke yoga, eller blot tale med en ven om de store spørgsmål i livet.

Hvorfor virker det?
Forskning viser, at mennesker, der holder sig fysisk, mentalt, socialt og spirituelt aktive, har bedre mental sundhed end dem, der ikke gør. Når vi holder os aktive, føler vi os gladere, og vi får samtidig lettere ved at håndtere dagligdagens udfordringer. Derudover kan det lindre psykiske lidelser, såsom angst og depression.

» Se mindre

Gør noget sammen

Plej relationen til venner og familie, involvér dig i grupper, som du allerede er medlem af, eller meld dig ind i en ny klub, deltag i lokale arrangementer. Det handler om at gøre noget med nogen.

» Se mere

Vores sociale relationer i form af familie, venner, kolleger og naboer har stor betydning for vores mentale sundhed, fordi de er med til at give os en følelse af at høre til. Det bidrager til vores identitet og selvfølelse at høre til forskellige fællesskaber. Det kan være store eller små grupper, lokale, nationale eller internationale netværk. Det kan være en madklub, en bogklub, et band, en kollegagruppe, en gruppe venner hjemme fra gården, din lokale idrætsforening eller et online-fællesskab.

Tilflyttere fra andre lande mangler ofte deres netværk og støtte fra familie og gamle venner. I disse tilfælde kan nye fællesskaber skabes på arbejdspladsen, i børnenes skole, i foreningslivet eller ved at mødes med andre tilflyttere.

Hvorfor virker det?
Det er afgørende for mental sundhed at have følelsen af, at man hører til og er en del af et fællesskab. Når vi involverer os i sociale aktiviteter, øger vi chancerne for at lære nye mennesker at kende og for at blive en del af et fællesskab. Jo flere gode sociale relationer en person har, jo bedre vil han eller hun være i stand til at klare de udfordringer, som livet rummer, bl.a. fordi det kan være lettere at få praktisk og følelsesmæssig støtte. Engagement i lokale aktiviteter, foreninger og organisationer fremmer fællesskabet, hvilket bidrager til mental sundhed.

» Se mindre

Gør noget meningsfuldt

Engagér dig i en hobby eller en god sag, sæt dig selv et mål, bliv frivillig, lær noget nyt. Det handler om at gøre noget der giver mening for dig.

At gøre noget meningsfuldt betyder at gøre noget, som giver en følelse af mening og formål i livet. Det kan være alt fra at lykkes med en udfordrende opgave til at udføre frivilligt arbejde og gøre noget godt for andre.

» Se mere

Det opbygger din selvtillid og dit selvværd at gøre noget, du er stolt af. Det behøver ikke nødvendigvis at være en stor bedrift. Det kan fx være at bage en lækker kage, gøre det godt på jobbet eller studiet, fikse et stykke legetøj, reparere en stol eller lære et nyt sprog.

Jo mere vi engagerer os, i en sag, i en interesse eller i en gruppe, jo større følelse af selvværd og livsglæde får vi. Frivilligt arbejde kan bidrage både til egen og andres mentale sundhed – at gøre noget godt for andre giver en følelse af meningsfuldhed.

At hjælpe mennesker, som har det svært, betyder meget for vores mentale sundhed. Vi får det ikke alene godt af at hjælpe andre, vi lærer også at sætte vores egne problemer i perspektiv og prise os taknemmelige, når vi møder nogen, der er mindre privilegerede end os selv.

Hvorfor virker det?
At give sig selv udfordringer og nå sine mål, selv de små mål, giver en følelse af at have udrettet noget, en følelse af effektivitet og en stærkere selvfølelse – alt dette er vigtigt for mental sundhed. Ligeledes har frivilligt arbejde og ting, man gør for at hjælpe andre og bidrage til fællesskabet, en positiv effekt i forhold til at gøre både sig selv og andre glade. Det øger følelsen af mening og formål med livet.

» Se mindre

SENESTE NYT

ABC for mental sundhed er en forskningsbaseret mental sundhedsfremme indsats.

ABC for mental sundhed er en dansk tilpasning og udbredelse af den australske mental sundhedsfremme indsats Act-Belong-Commit – udviklet af Mentally Healthy WA, ved Curtin Universitet. I Danmark er ABC for mental sundhed forankret ved Statens Institut for Folkesundhed.

Overordnet set er ABC for mental sundhed en forskningsbaseret fælles forståelses- og arbejdsramme for mental sundhedsfremme i praksis. Den er baseret på et holistisk perspektiv på mental sundhed og består af tre dele:

1) En oplysningsdel om hvad man kan gøre for at passe på sin egen og andres mentale sundhed. Gennem folkeoplysning opfordres folk til at være aktive og engagere sig i fællesskaber og aktiviteter. Der er tre overordnede forskningsbaserede budskaber: Gør noget aktivt, Gør noget sammen, Gør noget meningsfuldt.

2) Initiativer som fremmer mulighederne for at være en del af et fællesskab. ABC for mental sundhed indgår derfor i partnerskaber med organisationer, foreninger og kommuner for at udvikle, udbrede og/eller understøtte indsatser i tråd med ABC principperne.

3) Endelig går en del af indsatsen ud på at opkvalificere ansatte og frivillige i forhold til mental sundhedsfremme. Det sker ved at træne lokale koordinatorer og ambassadører i ABC konceptet.

Den australske Act-Belong-Commit indsats har nu kørt i lidt over ti år og har vist at:

  • øge folks bevidsthed om, at der er noget, de selv kan gøre for at passe på deres mentale sundhed
  • få folk til at engagere sig i aktiviteter for at fremme deres mentale sundhed
  • ændre holdninger til mental sundhed og psykisk sygdom
  • reducere stigmatisering af psykisk sygdom
  • fremme udbredelsen af en lang række lokale mental sundhedsfremmende initiativer
  • etablere effektive og bæredygtige partnerskaber mellem Act-Belong-Commit og private samt offentlige institutioner og foreninger. Disse partnerskaber har blandt andet øget medlemstallet i mange foreninger 

…det at gøre noget aktivt, at holde sig selv i gang, ikke som at være ude og løbe nødvendigvis, men mere bare at gøre nogen ting, kæmpe med nogen ting, arbejde med nogen ting er vigtigt…

(Simon 18 år)

TEST DIG SELV

Tillykke!
Du har nu taget det første skridt mod at fremme din mentale sundhed: at udfylde denne ABC for mental sundhed test.
Testen tager mindre end ti minutter.

Vi håber, at testen vil inspirere dig til at gøre endnu mere for at styrke din mentale sundhed.

ABC for mental sundhed:

Gør noget aktivt. Gør noget sammen. Gør noget meningsfuldt.

Besvar følgende spørgsmål og find ud af, hvor aktiv du er.

Fysisk aktivitet: Hvor ofte er du fysisk aktiv (for eksempel går ture, laver havearbejde, danser, løber, svømmer eller lignende)?
Mental aktivitet: Hvor ofte gør du noget, der kræver, at du tænker og koncentrerer dig for eksempel læser, maler, spiller musik, lærer noget nyt, løser en kryds-og-tværs, spiller spil? (Se bort fra aktiviteter på dit arbejde)
Social aktivitet: Hvor ofte har du kontakt med andre mennesker, for eksempel ved at mødes med nogen, stoppe op og snakke med forbipasserende, tale i telefon eller chatte online? (Se bort fra kontakt til arbejdskollegaer og familiemedlemmer, som du bor sammen med)
Spirituel aktivitet: Hvor ofte gør du noget, der kan betragtes som spirituelt, såsom at meditere, reflektere over meningen med livet, deltage i en gudstjeneste eller tilbringe tid i naturen?

altså hvis man er glad og griner sammen med sine venner, hvis man har det godt derhjemme og i skolen, så er man vel mental sund… 

(Mads, 13 år)

ABC for mental sundhed på Facebook og Instagram

ABC for mental sundhed har delt TV 2's video.

TV 2
Fællesskaber findes over alt - også dem, vi ikke ved, vi er en del af. Det viser TV 2 på en fin og rørende måde, vi kun kan bifalde.
... Se mereSe mindre

Vi lever i en tid, hvor vi er hurtige til at sætte hinanden i bås. Men måske har vi i virkeligheden mere tilfælles, end vi går og tror?

ABC-BUDSKABERNE SOM NYTÅRSFORSÆT?
Det synes vi - ikke så underligt - lyder som en rigtig god idé. Under overskriften "Tænk også ud over dig selv. Gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt. Det er sundt", skriver overlæge og professor Bente Klarlund i sin klumme i dagens Politiken om mental sundhed med udgangspunkt i ABC for mental sundhed:

"JEG ER IKKE I TVIVL om, at den nuværende stresskultur først og fremmest bunder i et sammenstød mellem det enkelte menneskes ønske om at stå fast og et samfund, der kræver forandring. Dette problem er i sit væsen strukturelt og kan ikke løses alene med individorienterede koncepter om, hvad man selv kan gøre i form af meditation og mindfulness som instrumenter til at yde mere.
Men jeg har fidus til ABC-konceptet, der dyrker en vikultur snarere end en jegkultur. At være aktiv, at have stærke bånd til venner og familie og deltage i frivilligt arbejde er med til at styrke både den fysiske og den mentale sundhed.
Måske kunne fokus på den mentale sundhed være med til at inspirere til et nytårsforsæt for 2017."

GODT NYTÅR!
... Se mereSe mindre

ABC-BUDSKABERNE SOM NYTÅRSFORSÆT?
Det synes vi - ikke så underligt - lyder som en rigtig god idé. Under overskriften Tænk også ud over dig selv. Gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt. Det er sundt, skriver overlæge og professor Bente Klarlund i sin klumme i dagens Politiken om mental sundhed med udgangspunkt i ABC for mental sundhed: 

JEG ER IKKE I TVIVL om, at den nuværende stresskultur først og fremmest bunder i et sammenstød mellem det enkelte menneskes ønske om at stå fast og et samfund, der kræver forandring. Dette problem er i sit væsen strukturelt og kan ikke løses alene med individorienterede koncepter om, hvad man selv kan gøre i form af meditation og mindfulness som instrumenter til at yde mere. 
Men jeg har fidus til ABC-konceptet, der dyrker en vikultur snarere end en jegkultur. At være aktiv, at have stærke bånd til venner og familie og deltage i frivilligt arbejde er med til at styrke både den fysiske og den mentale sundhed. 
Måske kunne fokus på den mentale sundhed være med til at inspirere til et nytårsforsæt for 2017.

GODT NYTÅR!

…viden og nye input, ting man bliver optaget af, bliver engageret i, det er bestemt også en kilde til mental sundhed

(Birgit, 67 år)

KONTAKT ABC

Send os en mail, hvis du har spørgsmål, ris eller ros.

Vi bestræber os på at svare alle mails hurtigst muligt.

Brug kontaktformularen her, eller skriv til
Seniorforsker Vibeke Koushede – vibe@si-folkesundhed.dk
Forsker Line Nielsen – linn@si-folkesundhed.dk

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked